Posts Tagged ‘Районна колегия на Български лекарски съюз – Велико Търново’

Прессъобщение

ПРОЕКТ: „Здравеопазване без граници” , MIS ETC Code 567
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2007-2013

Прессъобщение

 

Районна колегия на Български лекарски съюз – Велико Търново стартира проект за развитие на трансгранична мрежа в здравеопазването за  трансграничен регион „Велико Търново – Александрия“

Районна колегия на Български лекарски съюз – Велико Търново като водещ партньор, съвместно с партньорите по проекта – Колегия на лекарите от област Телеорман и Община Лясковец стартира проект „Здравеопазване бец граници”. Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Приоритетна ос 3.3 Сътрудничество от типа „Хора за хората“ . Продължителността на проекта е 12 месеца.

Общата цел на проекта „Здравеопазване без граници“ е да допринесе за сближаването и разширяване на партньорството между медицинските колегии на Велико Търново и Александрия и задълбочаване на контактите между тях. В рамките на проекта се предвижда увеличаване интензивността на обмена на информация в областта на здравеопазването  и увеличаване познанията на българските и румънските лекари, по отношение на световните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване

В рамките на проекта са предвижда провеждането на няколко ключови събития за обмен на здравна информация и знания по отношение на Европейската референтна мрежа за предоставяне на трансгранични здравни услуги. Освен придобиване на конкретна информация и знания, друга важна задача е развитието на трансгранична мрежа в здравеопазването чрез лични контакти и обмяна на опит и практики.

Очаквани резултати от реализация на проекта:

  • Изготвяне на  Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги.
  • Провеждане на специализирано обучение на общо 60 български и румънски лекари по международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване
  • Подобрено трансгранично сътрудничество в сферата на здравеопазването в региона Велико Търново – Телеорман;
  • Повишена информираност за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване;
  • Проучване на добри практики в областта на предоставянето на трансгранични медицински услуги и помощ.

Важен резултат от реализацията на проекта е създаването на трансграничен здравен портал, който ще съдържа информация относно: възможностите за предоставяне и получаване на трансгранични здравни услуги; нови медицински технологии и иновации в тази област; стандарти за безопасност и качество на територията на целия ЕС; бази данни на общностно равнище, разпространението на най-добрите медицински практики; онлайн предоставянето на експертни съвети, публикации; академични изследвания; връзки с експертни центрове и мрежи на национално и международно ниво; регулаторни процедури; търсенето и предлагането на партньорство, заетостта, инвестициите и други; форум, анкети и др. Уеб портал ще съдържа допълнителни модули, които ще запознаят потребителите с условията за предоставяне на здравна помощ и услуги в трансграничния район между България и Румъния.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, държавния бюджет на Република България и собствено финансиране на партньорите.

bg_BG 
Новини
август 2020
П В С Ч П С Н
« юни    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31