Posts Tagged ‘пресконференция’

Заключителната пресконференция по проект „Здравеопазване без граници”

Заключителната пресконференция по проект „Здравеопазване без граници”

 На 18 август 2014 г. в гр. Александрия, Румъния се проведе заключителната пресконференция по проект „Здравеопазване без граници”. Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Приоритетна ос 3.3 Сътрудничество от типа „Хора за хората“ . Продължителността на проекта беше 12 месеца.

Целта на проекта бе да се запознаят над 100 лекари от двата областни центъра – Велико Търново и Телеорман с международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване и услуги, като за целта да се изготви и издаде като брошура Кодекс за професионална етика при оказване на трансгранични здравни услуги.

След пълноправното членство на България и Румъния в ЕС има увеличение на интензивността на движението на хора от двете страни на границата, както и в рамките на Общността. На практика, там се създават различни ситуации, в които европейските граждани са в нужда от помощ за качествено здравеопазване. Въз основа на тези нужди, тази инициатива има за цел да се гарантира сътрудничеството, координацията, доброто познаване на международните изисквания и стандарти за предоставяне на трансгранични здравни услуги в рамките на Европейския съюз в случаите, където здравните услуги, които пациентите търсят, се предоставят в държава-членка, различна от собствената им страна. Така ще бъде осигурено спазването на правата на пациентите.

Бяха обменени добри медицински практики в редица специалности – спешна помощ, обща медицина, педиатрия, физиотерапия и подписани протоколи за по-нататъшна съвместна дейност между двете лекарски колегии от Румъния и България.

Проектът бе разработентака, че даможе да се установят трайнии продуктивниконтакти междуучастницитеи от дветестрани, чиито отношенияда прерастнат в новиидеи засъвместни инициативиза развитиетона регионите.

Хората, попадащи в целевата група от проекта са представители намедицинскитеобщностиот областите ВеликоТърново иТелеорман, чиитоотношенияще играят важнароля вобмяната на опити добрипрактики.Тяхното активноучастиев планираните дейностиидобрата комуникациямежду тях се отразивърху подобряванетона квалификацията начовешките ресурси вРайонната колегия наБългарския лекарски съюзина Медицинска асоциация в окръг Телеорман, както и запостиганетона европейскитестандартивобласттана здравеопазването. Всичкипостигнатиустойчивирезултати от проектаса основата за изграждането натрансграничния регионмеждуБългарияи Румъниякато по-конкурентоспособен иуспешното въвеждане наиновации и новитехнологии впредоставянето на медицинскапомощ.

Доброто сътрудничество ще продължи и занапред – заявиха и д-р Кирилова, и д-р Драгич – председатели на двете колегиите – независимо дали ще бъде по Европроекти или не.

 

Заключителната пресконференция

Заключителната пресконференция

Заключителната пресконференция

Заключителната пресконференция

 

bg_BG 
Новини
юли 2020
П В С Ч П С Н
« юни    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031