Posts Tagged ‘Епидемиологично наблюдение’

Епидемиология и политика на тестване

1. Увод
От изключителна важност е да се познава цялостната епидемиологична характеристика на ХИВ/СПИН и ППБ, за да се въздейства на всяко звено от веригата, по която се разпространява инфекцията.

2. Цели
2.1. Да се проучи реалното разпространение на ХИВ/СПИН и ППБ, както и особеностите на епидемичния процес с оглед прилагане на ефективни отговори.
2.2. Да се засили ролята на изследванията за ХИВ/СПИН и ППБ като профилактична дейност чрез широка достъпност, гарантирана конфиденциалност и ефективно консултиране.
2.3. Да се създаде действаща система за епидемиологично наблюдение, за проучване характеристиката и динамиката на епидемията, която да събира и анализира своевременно информация за вземане на решения на всички нива.

3. Задачи
3.1. Установяване на особеностите и разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ и ранна диагностика.
3.1.1. Изграждане и поддържане на единна автоматизирана информационна система и съответно звено за набиране, съхранение, обмен и анализ на данни за разпространението и заболеваемостта от ХИВ и ППБ.
3.1.2. Извършване на скриниг за разпространение на ХИВ, и ППБ чрез анонимно несвързано изследване сред уязвимите групи.
3.1.3. Провеждане на скрининг за разпространение на ХИВ и ППБ чрез анонимно несвързано изследване сред затворени колективи.
3.1.4. Извършване на периодични епидемиологични проучвания и анализи относно рисковото поведение на уязвимите групи.
3.1.5. Изготвяне на периодични епидемиологични анализи за проследяване характеристиката и динамиката на епидемичния процес при ХИВ инфекцията, както и подкрепящи анализи на другите детерминанти на епидемиологичната ситуация.
3.1.6. Издаване на периодична информация за заразеността и заболеваемостта от ХИВ и ППБ.
3.1.7. Провеждане на курсове за обучение на лицата за извършване на епидемиологичните проучвания за ХИВ и ППБ в уязвимите групи и затворените колективи.
3.1.8. Провеждане на семинари по въпросите на епидемиологичното наблюдение и анализ на ХИВ и ППБ.
3.1.9. Мониторинг, оценка на изпълнението и коригиране на работния план.
3.2. Осигуряване на диагностиката за ХИВ и ППБ съгласно международните стандарти и изискванията на СЗО и Съвета на Европа
3.2.1. Снабдяване на Националните референтни лаборатории със съвременни тестове за диагностика и мониторинг на ХИВ, вирусни хепатити, ППБ и опортюнистични инфекции .
3.2.2. Оборудване на националните референтни лаборатории със съвременна апаратура за диагностика и мониторинг на ХИВ, вирусни хепатити, ППБ и опортюнистични инфекции.
3.2.3. Включване на националните референтни лаборатории за изследване и мониторинг на ХИВ, хепатит, ППБ и опортюнистичните инфекции в международна система за акредитация и контрол на качеството.
3.2.4. Осигуряване за лабораториите в ХЕИ и КВД на съвременни тестове за изследване на ХИВ, вирусни хепатити и сифилис.
3.2.5. Въвеждане на национална система за междулабораторен контрол за качеството за лабораторната диагностика на ХИВ и ППБ.
3.2.6. Оборудване на КВД, ХЕИ, ВМА, ЦКБ-НПИ-МВР (Централна клинична болница, Научно приложен институт – МВР), лечебни заведения за болнична помощ със съвременна лабораторна апаратура за тестване и мониторинг на лица с ХИВ и ППБ
3.2.7. Създаване на кабинети за консултация и анонимно изследване на лица с ХИВ и ППБ.
3.2.8.Осигуряване на кабинетите за анонимно изследване с лабораторни тестове за ХИВ и ППБ.
3.2.9. Въвеждане на национална система за междулабораторен контрол за качеството за лабораторната диагностика на ХИВ и ППБ.

4. Стратегия на действие
4.1. Активно интегриране на всички участници в осъществяването на програмата.
4.2. Насочени и активни проучвания, анонимни несвързани проучвания в предварително определени уязвими групи.

5. Oчаквани резултати
5.1. Подобряване качеството на епидемиологичното наблюдение.
5.2. Подобряване качеството на епидемичния контрол.
5.3. Повишаване квалификацията на медицинските специалисти.

6. Срок на изпълнение – до края на 2007 г.

7. Заключение
Извършването на качествен епидемиологичен мониторинг и контрол върху разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ в рамките на Националната програма предполага вземането на правилни управленчески решения с оглед предотвратяването на разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ.

bg_BG 
Новини
юли 2020
П В С Ч П С Н
« юни    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031