Архив за юли 2014

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния

Проект:  „Здравеопазване без граници” , MISETCCode567 Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

 

На 11, 12 и 13 юли 2014 г., в гр. Александрия, Румъния се проведе „Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния”  по Проект “Health care without borders”, № 2(4i)-3.3-20,  MIS-ETC code 567, по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България – 2007-2013”.

На срещите бяха обсъдени действията и правомощията на етичните лекарски комисии и комисията по юрисдикция към Районната лекарска колегия – Телеорман. Взе се решение да се проведе кръгла маса между двете колегии, през м. септември 2014 г., с цел изработване на единни правила.

По време на визитата бяха проведени редица дискусии и срещи.            Посетен бе и координационният център за телефон 112, запознати бяхме и с Професионалната система на службите за спешна помощ 112 и Спешната помощ на Република Румъния, както и взаимодействието й с останалите звена от системата на здравеопазването. Представихме структурата и функционирането на системата за спешна помощ в България. Беше направена съпоставка между двете системи – плюсове и минуси. Запознати бяхме с техните правила на действие и приложение на Закона за правата на пациентите и лекарите от страна на Румъния, с нормативните уредби от българска страна и приложението на Хартата за правата на пациентите от ЕС.

Посетен беше и Хемодиализният център, където се обсъдиха двете структури на хемодиализните отделения в лечебното заведение в гр. Александрия, Румъния и гр. Свищов, България. Паралелно с това бяха обсъдени и възможностите на добрите практики от ЕС, съгласно стандартите за лечение на болните с терминална бъбречна недостатъчност – приложението на Закона за правата на пациентите и лекарите от страна на Румъния и нормативните уредби от българска страна, както и приложението Хартата за правата на пациентите от ЕС.

На ниво Районни здравни инспекции се обмени информация, относно структурата на двете институции в Румъния и България. Тяхната дейност и функции, методите за профилактика и лечение, структурите на лечебните заведения. Спешните мерки при епидемиологични бедствия. Приложението на изискванията на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Общопрактикуващите лекари обсъдиха структурата, организацията, изискванията към квалификацията и функционирането на първичната медицинска помощ в Румъния и България.  Разгледаха се разликите и съответствията в програмите за обучение по обща медицина и изискванията за разкриване на практика за ПИМП /първична извънболнична помощ/ в двете страни. Дискутира се взаимодействието на ПИМП със системите на спешна и болнична помощ, позитивните и негативни страни в работата на лекарите.

В сектор Рентгенология бе обсъдена работата на отделението по Образна диагностика в болницата в гр. Александия и работата на персонала в сектора по компютърна томография и магнитнорезонансна томография обслужващ пациентите в болницата, както и тези на Спешната помощ. Заедно с това бе обсъден опитът в работата на рентгенолозите в болнична и доболнична помощ в България, и проблемите по специализацията в тази област.

Запознахме се с румънските правила на действия и приложението на Закона за правата на пациентите и лекарите от страна на Румъния и нормативните уредби от българска страна, както и приложението на  Хартата за правата на пациентите от ЕС.

В срещите, проведени благодарение на проекта, успяхме да обединим лекари от различни специалности; да разменим информации; размениха се и имейли между лекарите, с цел обмяна на  казуси и личен опит; сподели се информация и идеи за добри практики на специалистите – личен опит и поведение (произтичащо от съответните вменени отговорности, произтичащи от законодателството на съответната държава и членството в ЕС).

Бяха обменени добри практики между специалисти от различни специалности – общопрактикуващи лекари, рентгенолози, физиотерапевти, работещи в системата на спешната помощ, педиатри, нефролози и др.

На работното посещение се взеха следните решения:

1. Взаимодействието между двете колегии да продължат и след приключването на проекта;

2. Провеждане на бъдещи срещи по специалности;

3. Провеждане на работни срещи на ниво колегии, с тенденция за прерастване в Национална конференция между двете съсловни организации;

4. Работа за следващи проекти.

Работно посещение на представители на РК на БЛС - Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС - Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС - Велико Търново в Румъни

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъни

Работно посещение на представители на РК на БЛС - Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС - Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС - Велико Търново в Румъния

Работно посещение на представители на РК на БЛС – Велико Търново в Румъния

 

bg_BG 
Новини
юли 2014
П В С Ч П С Н
« юни   авг. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031