Заключителната пресконференция по проект „Здравеопазване без граници”

Заключителната пресконференция по проект „Здравеопазване без граници”

 На 18 август 2014 г. в гр. Александрия, Румъния се проведе заключителната пресконференция по проект „Здравеопазване без граници”. Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Приоритетна ос 3.3 Сътрудничество от типа „Хора за хората“ . Продължителността на проекта беше 12 месеца.

Целта на проекта бе да се запознаят над 100 лекари от двата областни центъра – Велико Търново и Телеорман с международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване и услуги, като за целта да се изготви и издаде като брошура Кодекс за професионална етика при оказване на трансгранични здравни услуги.

След пълноправното членство на България и Румъния в ЕС има увеличение на интензивността на движението на хора от двете страни на границата, както и в рамките на Общността. На практика, там се създават различни ситуации, в които европейските граждани са в нужда от помощ за качествено здравеопазване. Въз основа на тези нужди, тази инициатива има за цел да се гарантира сътрудничеството, координацията, доброто познаване на международните изисквания и стандарти за предоставяне на трансгранични здравни услуги в рамките на Европейския съюз в случаите, където здравните услуги, които пациентите търсят, се предоставят в държава-членка, различна от собствената им страна. Така ще бъде осигурено спазването на правата на пациентите.

Бяха обменени добри медицински практики в редица специалности – спешна помощ, обща медицина, педиатрия, физиотерапия и подписани протоколи за по-нататъшна съвместна дейност между двете лекарски колегии от Румъния и България.

Проектът бе разработентака, че даможе да се установят трайнии продуктивниконтакти междуучастницитеи от дветестрани, чиито отношенияда прерастнат в новиидеи засъвместни инициативиза развитиетона регионите.

Хората, попадащи в целевата група от проекта са представители намедицинскитеобщностиот областите ВеликоТърново иТелеорман, чиитоотношенияще играят важнароля вобмяната на опити добрипрактики.Тяхното активноучастиев планираните дейностиидобрата комуникациямежду тях се отразивърху подобряванетона квалификацията начовешките ресурси вРайонната колегия наБългарския лекарски съюзина Медицинска асоциация в окръг Телеорман, както и запостиганетона европейскитестандартивобласттана здравеопазването. Всичкипостигнатиустойчивирезултати от проектаса основата за изграждането натрансграничния регионмеждуБългарияи Румъниякато по-конкурентоспособен иуспешното въвеждане наиновации и новитехнологии впредоставянето на медицинскапомощ.

Доброто сътрудничество ще продължи и занапред – заявиха и д-р Кирилова, и д-р Драгич – председатели на двете колегиите – независимо дали ще бъде по Европроекти или не.

 

Заключителната пресконференция

Заключителната пресконференция

Заключителната пресконференция

Заключителната пресконференция

 

Не може да публикувате коментари.

bg_BG ro_RO 
Новини
Food and Drug Administration (FDA) в САЩ одобри на 13.12.2013 г. продажбата на Cerena Transcranial Magnetic Stimulator (TMS; eNeura Therapeutics), първото устройство, одобрено за облекчаване на болката, предизвикана от мигренозно главоболие с аура.
„Ръководство” за обсъждане на грижите в края на живота, публикувано на 15 юли в Canadian Medical Association Journal, предоставя препоръки в помощ на лекарите за провеждане на деликатното обсъждане на грижите в края на живота с хоспитализираните пациенти и членовете на тяхното семейство.
октомври 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031